Wybrane narzędzia TIK w zdalnym nauczaniu religii

Autor

  • Aleksandra Turek

Słowa kluczowe:

TIK, katecheza, nauczanie zdalne, Bóg, wychowanie, religia

Abstrakt

Korzystanie z TIK ma ogromne znaczenie dla edukacji religijnej w dzisiejszych cza-sach. Nauczanie zdalne wymusza na nauczycielach wszystkich przedmiotów zwiększenie kompetencji technologii informatyczno- komunikacyjnej. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia pomocne w prowadzeniu lekcji zdalnych takie jak: genial.ly, wordwall.net, LearningApps, kahoot, zoom.us. Narzędzia te mają pomóc w tworzeniu całego pro-cesu lekcyjnego, pomóc w przyswojeniu wiedzy w atrakcyjny sposób. Wybór narzędzi podyktowany był ich popularnością wśród katechetów, a także możliwością darmowego z nich korzystania.

Bibliografia

Budzoń D., Media, multimedia. Szanse i zagrożenia, http://www.edukator.org.pl/2003a/media/ pokaz.pps (dostęp: 25.04.2020).

Danieluk M., TIK w pigułce. Narzędziownik nauczyciela, Poznań 2019.

Dillenbourg P., The Evolution of Research on Digital Education, „International Journal of Artificial Intelligence in Education”26,544–560 (2016), https://doi.org/10.1007/s40593-016-0106-z(dostęp: 24.04.2020).

Kongergacja ds. Duchowieństwa, Ogólna Instrukcja Katechetyczna, 1971 r.

Kuczwał D., Internet w duszpasterstwie Kościoła Katolickiego, „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” Rok IX, 2010 nr 1.

Łabendowicz S., Multimedialne pomoce dydaktyczne w katechezie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 3/2013.

Łabendowicz S., Techniki multimedialne w katechezie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 4/2014.

Mąkosa P., Advantages and disadvantages of digital education, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2/2013.

Mąkosa P., Mass media narzędziem, czy środkiem katechezy, w: Kiciński A. (red.), Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, Poznań 2007.

Mąkosa P., Nauczanie religii wobec cyfryzacji polskiej szkoły, „Roczniki Teologiczne”, Tom XLI, zeszyt 11, 2014.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, dostęp: https://ose.gov.pl/czym-jest-ose (25.04.2020).

Pitler H., Hubbell E. R., Kuhn M., Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, Warszawa 2015.

Plebańska M., Potencjał technologii cyfrowej, w: Pyżalski J. (red.) Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, Warszawa 2020.

Społeczeństwo Informacyjne w Polsce, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i--technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-infor-macyjne-w-polsce-w-2019-roku,2,9.html (dostęp: 25.04.2020).

STRONY INTERNETOWE

Aplikacja Genial.ly, https://app.genial.ly/ (dostęp: 20.03.2020).

Aplikacja Kahoot , https://kahoot.com/schools-u/ (dostęp: 07.04.2020).

Aplikacja LearningApps, https://learningapps.org/ (dostęp: 20.03.2020).

Aplikacja Wordwall, https://wordwall.net/ (dostęp: 20.03.2020).

Aplikacja Zoom.us, https://zoom.us/ (dostęp: 07.04.2020).

Dominikanie, https://dominikanie.pl/ (dostęp: 30.04.2020).

Katecheza z Pomysłem, https://www.facebook.com/groups/katechezazpomyslem/ (dostęp: 17.03.2020).

Katolicka Agencja Informacyjna, https://ekai.pl/ (dostęp: 30.04.2020).

Komisja Wychowania Katolickiego, https://katecheza.episkopat.pl/ (dostęp: 30.04.2020).

Przystań Pelplin, https://przystanpelplin.pl/ (dostęp: 30.04.2020).

Strona Stolicy Świętej, http://www.vatican.va (dostęp: 30.04.2020).

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, https://www.katechizmy.com.pl/ (dostęp: 25.04.2020).

Wydawnictwo Jedność, https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/zdalne-lekcje-religii(dostęp: 25.04.2020).

Wydawnictwo Św. Wojciecha, https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Aktualnosci/Multibooki-sp-kl-1-8-materialy-do-pobrania (dostęp: 25.04.2020).

Wydział Katechetyczny Archidiecezji Krakowskiej, https://katecheza.diecezja.pl (dostęp: 30.04.2020).

Downloads

Opublikowane

2020-09-08

Jak cytować

Turek, Aleksandra. 2020. „Wybrane narzędzia TIK W Zdalnym Nauczaniu Religii”. Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2-3 (wrzesień):97-105. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/833.