Wychowanie nastolatków a stawianie wymagań

Autor

Słowa kluczowe:

wychowanie, nastolatkowie, wymagania

Abstrakt

Odpowiedzialne wychowanie oznacza, że wychowawcy okazują wychowankom bezwarunkową miłość, a jednocześnie stawiają im wymagania, które są konieczne dla osiągnięcia dojrzałości psychospołecznej, duchowej i religijnej. Miłość bez wymagań prowadzi do rozpieszczania, a stawianie wymagań bez wspierania miłością prowadzi wychowanków do zniechęcenia, do utraty wiary we własne możliwości lub do buntu. Wychowawca na wzór Jezusa stawia wysokie wymagania najpierw samemu sobie, gdyż chce rozumieć wychowanków i chronić ich nie tylko przed negatywnymi naciskami środowiska, lecz także przed ich własną słabością. Od wychowanków wymaga tego, by uczyli się mądrości, pracowitości i miłości. Od innych dorosłych wymaga tego, by współpracowali w procesie formowania młodego pokolenia. Potrafi stanowczo bronić wychowanków przed tymi dorosłymi, którzy okazują się demoralizatorami lub utrudniają proces wychowania.

Bibliografia

M. Dziewiecki, Kochać i wymagać, eSPe, Kraków 2006.

M. Dziewiecki, Jak być młodym z charakterem?, Nasza Przyszłość, Szczecinek 2008.

T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2018. „Wychowanie nastolatków a Stawianie Wymagań”. Zeszyty Formacji Katechetów 72 (4):5-17. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/85.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>