Wychowanie patriotyczne dzisiaj

Autor

Słowa kluczowe:

wychowanie, patriotyzm, współczesność, Ojczyzna

Abstrakt

Żyjemy w czasach, w których wychowanie patriotyczne stało się „niepoprawne” politycznie, gdyż dominujące w Europie partie polityczne oraz liberalne i „postępowe” media promują wielokulturowość oraz kosmopolityzm. Środowiska te celowo zacierają różnice między patriotyzmem a nacjonalizmem i szowinizmem. Tymczasem wychowanie patriotyczne zawsze pozostanie aktualne, gdyż wynika ono z ludzkiej natury. Dla losu człowieka – obok rodziny – najważniejsza jest właśnie ojczyzna, jako wspólnota języka, kultury, tradycji, chroniąca tożsamość i bezpieczeństwo swoich obywateli. Wychowanie patriotyczne dzisiaj to troska o znajomość wspólnego dziedzictwa rodaków, uczciwe wypełnianie obowiązków wobec państwa, a także troska o osobisty rozwój oraz o dobrostan własnej rodziny, gdyż to właśnie silne rodziny są podstawą trwania narodu oraz bezpieczeństwa ojczyzny.

Bibliografia

F. Adamski, Człowiek. Wychowanie. Kultura. Wybór tekstów, Wyd. WAM, Kraków 1993.

K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowym i patriotycznym. Elementy teorii i praktyki. Naród. Ojczyzna. Patriotyzm. Państwo. Pokój. Tom 2, Wydawnictwo „Jedność”, Lublin-Kielce 2006.

M. Dziewiecki, Rodzina u podstaw edukacji patriotycznej i obywatelskiej – analiza psychologiczna, w: Rodzina u podstaw edukacji patriotycznej i obywatelskiej, Warszawa 2008, s. 49-60.

W. Janiga (red.), Wychowanie do patriotyzmu, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl-Rzeszów 2006.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2018. „Wychowanie Patriotyczne Dzisiaj”. Zeszyty Formacji Katechetów 72 (4):25-31. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/87.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>