Integracyjne i aktywizujące metody zabawowe stosowane w katechezie przedszkolnej

Autor

Słowa kluczowe:

metody zabawowe, metody integracyjne, metody aktywizujące, katecheza przedszkolna

Abstrakt

Proces wychowania chrześcijańskiego najmłodszych dzieci domaga się katechezy przedszkolnej, która – wraz z katechezą domową i parafialną – pozwoliłaby pobudzać i rozwijać ich wiarę, kładąc tym samym fundamenty pod ich przyszłą religijność. Celem katechezy dla dzieci w wieku przedszkolnym jest nie tylko zapoznanie ich z podstawowymi prawdami wiary katolickiej, ale przede wszystkim ukazanie im Osoby Pana Jezusa w taki sposób, aby stał się On ich Przyjacielem. Katecheza przedszkolna powinna również kształtować w dzieciach postawę człowieka dobrego, otwartego na innych. To na niej uczniowie uczą się właściwego zachowania, chęci czynienia dobra i unikania zła, umiejętności przebaczania, proszenia czy dziękowania. W katechizowaniu najmłodszych niezwykle ważną rolę odgrywa dobór odpowiednich metod nauczania, gdyż małe dzieci dość szybko się nudzą wykonywanymi zadaniami, przez co spada ich aktywność, o ile w ogóle zechcą kontynuować swe działania. W pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym podstawowymi metodami pracy są zabawy mające na celu przede wszystkim zintegrowanie grupy.

Bibliografia

Borsuk H. ,Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, https://www.przedszkola.edu.pl/metody-pedagogiki-zabawy-w-pracy-z-dziecmi-w-wieku-przedszkolnym.html, z dn. 11.09.2018.

Borsuk H., Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, https://www.przedszkola.edu.pl/metody-pedagogiki-zabawy-w-pracy-z-dziecmi-w-wieku-przedszkolnym.html, z dn. 11.09.2018 r.

Chałupniak R., Metodyka katechezy, w: Wybrane zagadnienia z katechetyki, red. R. Chałupniak, J. Kostorz, Opole 2003.

Dudzińska J., Metodyka wychowawcza w przedszkolu cz. III, Warszawa 1976.

Hanseman H., Wychowanie religijne, Warszawa 1988.

Jankowska E., Dziecięce zabawy z wykorzystaniem metod aktywizujących. Współpraca przedszkola ze szkołą, www.pm144.edu.lodz.pl/doc/pub17.doc, z dn. 11.09.2018 r.

Korgul M., Dydaktyka dla katechetów, Legnica 1997.

Łabendowicz S., Metody zabawowe – gry dydaktyczne i zabawy tematyczne, ZFK 44 (2011) nr 4.66.

Niklewicz T., Pedagogika zabawy – jedną z metod stosowanych w nauczaniu i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym, www.publikacje.edu.pl/pdf/8333.pdf, z dn. 11.09.2018 r.17.

Osewska E., Metody służące poznaniu katechizowanych i ich integracji, Kat 49 (2004) nr 6; S. Łabendowicz, Metody służące integracji grupowej, ZFK 54 (2014) nr 2.

Osewska E., Pluralizm metod stosowanych w katechezie, w: Dydaktyka katechezy, red. J. Stala, cz. II, Tarnów 2004.

Piechocka-Miszel A., Religia, http://przedszkole.lubawa.pl/religia/, z dn. 10.09.2018 r.2.

Szwajcok A., Zabawa w katechezie dzieci przedszkolnych, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/katech_przedsz.html, z dn. 10.09.2018 r.

Vademecum katechety. Metody aktywizujące, pr. zb., red. Z. Barciński, Kraków-Lublin 2006.

Wistuba H., wychowanie religijne małego dziecka w rodzinie, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. E. Adamski, Kraków 1991.

Żmuda J., Kucharska J., Metoda pedagogiki zabawy (klanza), http://przedszkolesw.blox.pl/2015/01/metoda-pedagogiki-zabawy-klanza.html, z dn. 11.09.2018 r.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2018. „Integracyjne I aktywizujące Metody Zabawowe Stosowane W Katechezie Przedszkolnej”. Zeszyty Formacji Katechetów 72 (4):112-20. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/96.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>