[1]
Adamczyk, D. 2008. Przykazanie miłości Boga i bliźniego w Ewangeliach synoptycznych . Zeszyty Formacji Katechetów. 32, 4 (grudz. 2008).