[1]
Białas, Łukasz 2022. Eucharystia uzdalnia do świadectwa. Zeszyty Formacji Katechetów. 86, 2 (wrz. 2022), 102–106.