[1]
Widuliński, R. 2023. Rola nowoczesnych mediów w ewangelizacji młodzieży według nauczania papieży po Soborze Watykańskim II. Zeszyty Formacji Katechetów. 90, 2 (wrz. 2023), 37–46.