[1]
Adamczyk, D. 2016. Zadania nauczyciela-wychowawcy dotyczące odpowiedzialności za uczniów – w świetle „Karty odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela” księdza Mieczysława Rusieckiego . Zeszyty Formacji Katechetów. 64, 4 (grudz. 2016), 89–98.