[1]
Adamczyk, D. 2014. Wolność w prawdzie o człowieku – w świetle encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”. Zeszyty Formacji Katechetów. 56, 4 (grudz. 2014), 36–52.