[1]
Adamczyk, D. 2012. Jakie jest przesłanie przypowieści o synu marnotrawnym z Łk 15,11-32?. Zeszyty Formacji Katechetów. 48, 4 (grudz. 2012), 58–64.