[1]
Adamczyk, D. 2009. Reinterpretacja cytatów z Psalmu 22 w Ewangeliach synoptycznych. Zeszyty Formacji Katechetów. 34, 2 (cze. 2009), 52–58.