(1)
Wulkiewicz, J. Wspólne świętowanie łączy Rodzinę (Boże Narodzenie). ZFK 2005, 20.