(1)
Białas, Łukasz. Eucharystia Uzdalnia Do świadectwa. ZFK 2022, 86, 102-106.