(1)
Wojtyła, W. Wychowywać Do Prawdy W Epoce Postprawdy. ZFK 2023, 90, 5-14.