(1)
Widuliński, R. Rola Nowoczesnych mediów W Ewangelizacji młodzieży według Nauczania papieży Po Soborze Watykańskim II. ZFK 2023, 90, 37-46.