(1)
Adamczyk, D. Zadania Nauczyciela-Wychowawcy dotyczące odpowiedzialności Za uczniów – W świetle „Karty odpowiedzialności I obowiązków nauczyciela” księdza Mieczysława Rusieckiego. ZFK 2016, 64, 89-98.