(1)
Adamczyk, D. Wolność W Prawdzie O człowieku – W świetle Encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”. ZFK 2014, 56, 36-52.