(1)
Jaworski, W. Poznać Tajemnicę Kościoła Nauką „Lumen gentium”. ZFK 2013, 50, 45-49.