(1)
Kądziołka, W. Zasady Dialogu Wychowawczego I Ich Realizacja W Rodzinie. ZFK 2013, 50, 70-80.