(1)
Adamczyk, D. Jakie Jest przesłanie przypowieści O Synu Marnotrawnym Z Łk 15,11-32?. ZFK 2012, 48, 58-64.