(1)
Adamczyk, D. Zamysł Boży względem małżeństwa W świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przyczynek Do Profilaktyki uprzedzającej. ZFK 2019, 74, 27-36.