Adamczyk, D. (2008). Przykazanie miłości Boga i bliźniego w Ewangeliach synoptycznych . Zeszyty Formacji Katechetów, 32(4). Pobrano z https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1282