Dziewiecki, M. (2020). Zniewolenie pornografią i drogi ocalenia. Zeszyty Formacji Katechetów, 80(4), 5–9. Pobrano z https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1302