Dziewiecki, M. (2021). Profilaktyka uzależnień dzisiaj. Zeszyty Formacji Katechetów, 82(2), 45–53. Pobrano z https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1332