Białas, Łukasz. (2022). Biblijne podstawy ukazywania sensu cierpienia w katechezie szkolnej. Zeszyty Formacji Katechetów, 86(2), 42–54. Pobrano z https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1361