Białas, Łukasz. (2022). Eucharystia uzdalnia do świadectwa. Zeszyty Formacji Katechetów, 86(2), 102–106. Pobrano z https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1367