Adamczyk, D. (2016). Zadania nauczyciela-wychowawcy dotyczące odpowiedzialności za uczniów – w świetle „Karty odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela” księdza Mieczysława Rusieckiego . Zeszyty Formacji Katechetów, 64(4), 89–98. Pobrano z https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/204