Adamczyk, D. (2014). Wolność w prawdzie o człowieku – w świetle encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”. Zeszyty Formacji Katechetów, 56(4), 36–52. Pobrano z https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/328