Wydra, M. (2013). Wiara przemodlona. Zeszyty Formacji Katechetów, 50(2), 95–100. Pobrano z https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/437