Adamczyk, D. (2019). Zamysł Boży względem małżeństwa w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przyczynek do profilaktyki uprzedzającej. Zeszyty Formacji Katechetów, 74(2), 27–36. Pobrano z https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/60