ADAMCZYK, D. Przykazanie miłości Boga i bliźniego w Ewangeliach synoptycznych . Zeszyty Formacji Katechetów, [S. l.], v. 32, n. 4, 2008. Disponível em: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1282. Acesso em: 29 luty. 2024.