WIDULIŃSKI, R. Rola nowoczesnych mediów w ewangelizacji młodzieży według nauczania papieży po Soborze Watykańskim II. Zeszyty Formacji Katechetów, [S. l.], v. 90, n. 2, p. 37–46, 2023. Disponível em: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1412. Acesso em: 29 luty. 2024.