ADAMCZYK, D. Zadania nauczyciela-wychowawcy dotyczące odpowiedzialności za uczniów – w świetle „Karty odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela” księdza Mieczysława Rusieckiego . Zeszyty Formacji Katechetów, [S. l.], v. 64, n. 4, p. 89–98, 2016. Disponível em: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/204. Acesso em: 29 luty. 2024.