ADAMCZYK, D. Wolność w prawdzie o człowieku – w świetle encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”. Zeszyty Formacji Katechetów, [S. l.], v. 56, n. 4, p. 36–52, 2014. Disponível em: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/328. Acesso em: 23 mar. 2023.