ADAMCZYK, D. Jakie jest przesłanie przypowieści o synu marnotrawnym z Łk 15,11-32?. Zeszyty Formacji Katechetów, [S. l.], v. 48, n. 4, p. 58–64, 2012. Disponível em: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/461. Acesso em: 22 maj. 2024.