Wulkiewicz, Justyna. 2005. „Wspólne świętowanie łączy Rodzinę (Boże Narodzenie)”. Zeszyty Formacji Katechetów 20 (4). https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1074.