Adamczyk, Dariusz. 2008. „Przykazanie miłości Boga I Bliźniego W Ewangeliach Synoptycznych”. Zeszyty Formacji Katechetów 32 (4). https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1282.