Białas, Łukasz. 2022. „Biblijne Podstawy Ukazywania Sensu Cierpienia W Katechezie Szkolnej”. Zeszyty Formacji Katechetów 86 (2):42-54. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1361.