Białas, Łukasz. 2022. „Eucharystia Uzdalnia Do świadectwa”. Zeszyty Formacji Katechetów 86 (2):102-6. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1367.