Widuliński, Rafał. 2023. „Rola Nowoczesnych mediów W Ewangelizacji młodzieży według Nauczania papieży Po Soborze Watykańskim II”. Zeszyty Formacji Katechetów 90 (2):37-46. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1412.