Jakubowski, Jakub. 2023. „Sakrament Pokuty I Pojednania W Katechezie młodzieży Licealnej W świetle założeń Programowych Nauczania Religii”. Zeszyty Formacji Katechetów 90 (2):71-81. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1415.