Łabendowicz, Stanisław. 2020. „Biblijna Formacja katechetów”. Zeszyty Formacji Katechetów 77 (1):39-50. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/15.