Adamczyk, Dariusz. 2014. „Wolność W Prawdzie O człowieku – W świetle Encykliki Jana Pawła II «Veritatis splendor»”. Zeszyty Formacji Katechetów 56 (4):36-52. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/328.