Nowak, Anna. 2013. „Kompetencje Katechety Specjalnego”. Zeszyty Formacji Katechetów 50 (2):81-84. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/434.