Białas, Łukasz. 2013. „Wiara Przemodlona”. Zeszyty Formacji Katechetów 50 (2):91-94. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/436.