Adamczyk, Dariusz. 2012. „Jezusowa władza Odpuszczania grzechów –na przykładzie Perykop: O Uzdrowieniu Paralityka (Mt 9,1-8 I par.) I O nawróconej Grzesznicy (Łk 7,36-50)”. Zeszyty Formacji Katechetów 45 (1):40-46. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/510.