Adamczyk, Dariusz. 2019. „Zamysł Boży względem małżeństwa W świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przyczynek Do Profilaktyki uprzedzającej”. Zeszyty Formacji Katechetów 74 (2):27-36. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/60.