Adamczyk, D. (2008) „Przykazanie miłości Boga i bliźniego w Ewangeliach synoptycznych ”, Zeszyty Formacji Katechetów, 32(4). Dostępne na: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1282 (Udostępniono: 14 kwiecień 2024).