Białas, Łukasz (2022) „Eucharystia uzdalnia do świadectwa”, Zeszyty Formacji Katechetów, 86(2), s. 102–106. Dostępne na: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1367 (Udostępniono: 3 luty 2023).