Adamczyk, D. (2016) „ Zadania nauczyciela-wychowawcy dotyczące odpowiedzialności za uczniów – w świetle «Karty odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela» księdza Mieczysława Rusieckiego ”, Zeszyty Formacji Katechetów, 64(4), s. 89–98. Dostępne na: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/204 (Udostępniono: 14 kwiecień 2024).